Sidi Sultan, Ahmedabad

Sidi Sultan, Ahmedabad

Hazrat Sidi Sultan Badshah’s dargah near the Shahibaug Police Headquarters at Ahmedabad